Regulamin Niezależnego Dystrybutora TwojKoral.pl

Regulamin Niezależnego Dystrybutora TwojKoral.pl

O Twójkoral.pl

 1. Twojkoral.pl jest blogiem niezależnego dystrybutora produktów firmy Coral Club i wyłącznie serwisem informacyjnym, promującym produkty Coral Club.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.

 3. Użytkownicy Serwisu mogą udostępniać swoje treści, takie jak komentarze lub opinie na blogu. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkowników i nie ma obowiązku monitorowania lub moderowania tych treści. Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za treści, które udostępniają.
 4. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych lub zasobów, które są poza jego kontrolą. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty ani usługi dostępne na tych zewnętrznych stronach.
 5. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej dotyczące treści, grafik, logo i innych elementów Serwisu należą do ich właścicieli i są chronione przez prawo.

 6. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie. Zmieniony regulamin staje się ważny od momentu jego opublikowania na stronie Serwisu.

 7. Serwis nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z Serwisu.

 8. Serwis może gromadzić dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności Serwisu.

 9. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub reklamacji dotyczących Serwisu, użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem poprzez dostępne informacje kontaktowe.

 10. Korzystanie z Serwisu skutkuje automatycznym zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Z serwisu mogą korzystać tylko i wyłączenie osoby pełnoletnie, które są w pełni świadome swoich decyzji dotyczących zdrowia oraz konsekwencji wynikających ze stosowania suplementów diety oraz faktu samego korzystania z portalu. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z serwisu osób niepełnoletnich.
 12. Informacje zawarte w niniejszej Serwisie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 13. Na stronie korzystamy z narzędzi śledzących takich jak Google Analytics czy Hotjar w celu zapewnienia Ci jak najlepszych doświadczeń
 14. Serwis gwarantuje ochronę danych osobowych, które otrzymuje od Coral Club, możemy także wykorzystywać SMSy i adres e-mail do informowania o nowych produktach lub usługach.
Treści

 1. Wszystkie treści publikowane na blogu Serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porad medycznych, ani nie mogą być rozumiane jako zalecenia lekarskie.

 2. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści opublikowane na blogu, w tym za ich poprawność, dokładność, kompletność ani za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z tych treści.

 3. Wszystkie teksty zawarte na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada medyczna, ani mogą być rozumiane jako podstawa do:
  • udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152 wraz z późn. zm. ) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
  • badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152 wraz z późn zm.),
  • wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
  • wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
  • braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
  • informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
  • stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 4. Wszystkie produkty ze strony TwojKoral.pl nie mogą być uznawane jako podstawa do leczenia, diagnozy czy zapobiegania żadnej z chorób.
 5. Serwis w żadnych kanale nie udziela porad medycznych ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje stosowania opisanych na nim produktów. Osoba korzystająca z serwisu automatycznie akceptuje ten fakt.
 6. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu koniecznie skonsultuj się ze swoim lekarzem, administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak konsultacji lekarskiej lub za zalecenia lekarzy.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie mają charakter prywatnej opinii – skutki stosowania suplementów diety mogą być różne dla różnych osób.
 8. Wszystkie informacje przedstawione tutaj zostały zebrane w dobrej wierze i z zaufanych źródeł takich jak strona WWW polskiego dystrybutora produktów Coral Club.