Regulamin

 1. TwójCoral.pl jest niezależnym dystrybutorem produktów Coral Club
 2. Wszystkie teksty zawarte na stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada medyczna, ani mogą być rozumiane jako podstawa do:
  • udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152 wraz z późn. zm. ) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
  • badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152 wraz z późn zm.),
  • wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
  • wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
  • braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
  • informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
  • stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 3. Wszystkie produkty ze strony TwojCoralpl nie mogą być uznawane jako podstawa do leczenia, diagnozy czy zapobiegania żadnej z chorób.
 4. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu koniecznie skonsultuj się ze swoim lekarzem
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki używania któregokolwiek z produktów Coral Club
 6. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą być użytkownikami strony, a TwójCoral nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7. Informacje zawarte na stronie mają charakter prywatnej opinii – skutki stosowania suplementów diety mogą być różne dla różnych osób.
 8. Na stronie korzystamy z narzędzi śledzących takich jak Google Analytics czy Hotjar w celu zapewnienia Ci jak najlepszych doświadczeń.
 9. Informacje zawarte w niniejszej Serwisie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.